Projecten - Stadsverwarming

Hier vindt u een aantal stadsverwarmingsprojecten die Lek/Habo heeft gerealiseerd. Hiermee krijgt u een beeld van de verschillende toepassingen waar onze installaties bijdragen aan een duurzame samenleving. Mocht u specifieke vragen hebben over één van deze projecten, of vragen hebben over specifieke toepassingen voor een ander project, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Groen Warmte Station De Haagse Beemden

In 2011 heeft Lek/Habo op de zuivering bij Breda, RWZI Nieuwveer twee WKK's geïnstalleerd. De productie van biogas liep echter zo goed dat Waterschap Brabantse Delta in 2013 Lek/Habo opdracht heeft gegeven om een nieuwe machine in de wijk de Haagse Beemden te plaatsen. Deze machine krijgt biogas vanaf de zuivering en levert warmte aan de wijk... Lees verder...

Eneco Warmtestation Harnaschpolder

Lek/Habo bouwt op dit moment op locatie Harnaschpolder in gemeente Midden-Delfland haar vierde Warmte/kracht-station voor Eneco op rij. Uniek is de toepassing van een 1200 kW warmtepomp... Lees verder...

WKC Harnaschpolder
Warmtestation Harnschpolder

Eneco WKC Wateringseveld

Lek/Habo heeft voor Eneco de warmte-/krachtinstallatie (WKC) Wateringse Veld compleet turnkey. De WKC, met een capaciteit van 21 MWth, bestaat uit 2 WKK's en vier ketels. De warmte wordt middels een pompstation naar de woonwijk gedistribueerd... Lees verder...

WKC Wateringse Veld

NUON WKC Culemborg

Ook NUON kiest voor de Lek/Habo Groep. De Lek/Habo Groep heeft in 2010, in opdracht van NUON warmte warmte/kracht centrale (WKC) Culemborg gebouwd. Deze WKC levert de warmte aan circa 1000 woningen en een aantal utiliteitgebouwen... Lees verder...

WKC Culemborg

Eneco WKC Boterdorp

Lek/Habo heeft in 2008/2009, in opdracht van Eneco New Energy de derde Eneco warmte/kracht centrale (WKC) op rij gebouwd. Deze WKC levert aan circa 1030 woningen en een aantal kantoren warmte. De opgewekte elektriciteit wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet... Lees verder...


WKC Boterdorp