15 augustus 2013:

Met ingang van 1 september 2013 voeren zowel Lek Installatietechniek BV als Habo BV de gezamelijke naam Lek/Habo. Lees in bijgaand bericht meer details.

Habo is gevestigd in Bodegraven. Onze activiteiten richten zich op energietechniek in de land- en tuinbouw, care, food, recreatie, overheid, industrie, afvalverwerking, waterzuiveringen en utiliteit.

Binnen de energietechniek ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt Habo warmte/kracht-, biogas-, koel-, klimaat- en elektro-installaties. De verschillende installaties worden door ons zelf gebouwd en wereldwijd verkocht.

Habo maakt onderdeel uit van de Lek/Habo Groep gevestigd in Ter Aar. Een groepsnaam voor bedrijven die actief zijn op gebied van energie-, koel-, klimaat-, elektro-, water-, constructie- en bouwtechniek. Op groepsniveau hebben we totaal twaalf eigen vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Polen. In een aantal Europese landen hebben we dealer- en partnerships gecontracteerd.

Middels deze vertegenwoordigingen proberen we de Europese markt gestructureerd te benaderen en een gezonde groei in het buitenland te realiseren. In totaal werken er bij Habo 80 en bij de Lek/Habo Groep ruim 300 medewerkers.

Habo is NEN-ISO 9001, VCA**, F-gassen en PED gecertificeerd.

De Lek/Habo Groep beschikt over een eigen adviesbureau voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken.