Biogas-installaties

Biomassa een biogas
Biomassa is een verzamelnaam voor allerlei soorten van organisch materiaal, bijvoorbeeld hout, gras, mest, groen tuinafval, suikerbieten die direct of indirect als brandstof voor de productie van energie kunnen worden ingezet. Biomassa is van groot belang voor de realisatie van de doelstellingen voor gebruik van duurzame energie. Windmolens, zonnepanelen en waterkracht kunnen met name in Nederland, door klimaat en technische beperkingen maar een gedeelte van deze doestelling verwezenlijken.

Het gebruik van biomassa voor opwekking van energie is heel verschillend. Vaste stoffen zoals hout worden vaak verbrand. Andere vormen van biomassa zoals mest, slib uit rioolwaterzuiveringen, gft, slachtafval en reststromen uit de voedingsmiddelen industrie kunnen worden vergist. Vergisting is het afbreken van koolhydraten, suikers, eiwitten, vetten en cellulose door bacteriën onder uitsluiting van lucht. Door dit proces ontstaat biogas, met name methaan(CH4) dat als biogas voor de warmte/kracht-installatie dient.

Biogas-installatie
De warmte/kracht-installatie wekt op basis van de biogas brandstof de warmte en elektriciteit op (CO2/klimaatneutraal). De elektriciteit wordt teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnet (groene stroom) en de warmte wordt vaak gebruikt voor verwarming van de vergister (vergistingproces) en ruimte verwarming of zelfs standverwarming (o.a. Vinex locaties)

Ontwikkelingen
In Nederland wordt slib vergisting bij rioolwaterzuiveringen al een langere tijd toegepast. De laatste jaren staat de vergisting wereldwijd van vaste stoffen als reststromen uit de voedingsmiddelen industrie, mest en energie gewassen (biomais) volop in de belangstelling. De elektriciteit terug leververgoedingen zijn aantrekkelijk en ook de MEP subsidie van de overheid in Nederland speelt daarbij een belangrijke rol.

Totaalpakket

Habo heeft samen met Continental Energy Systems (CES) en Lek/Habo Duitsland veel ervaring op gebied van biogas. Al jarenlang leveren en onderhouden wij wereldwijd complete Biogas-installaties die op verschillende soorten biomassa draaien.

Wij bieden een totaalpakket aan voor de gehele Biogas-installatie op maat gemaakt voor de klant. Op onze site staan onder projecten een aantal interessante projecten van de afgelopen periode.

Heeft u nog vragen :

infohabo@lekhabo.nl of bel 0172 - 619342