Warmte-kracht / WKK

Warmte/kracht-koppeling is een ideale mogelijkheid om energie te besparen en dus uw bedrijfskosten te verlagen.

Met warmte/kracht-koppeling is een nuttig rendement van circa 90% van de toegevoerde energie te bereiken. Ten opzichte van een conventionele centrale, met een rendement van 40 - 45% levert dit een enorme brandstofbesparing op.

Warmte/kracht-koppeling is een techniek waarbij elektrische- en thermische energie gecombineerd worden opgewekt. Een aardgasverbrandingsmotor levert mechanisch vermogen. De aangekoppelde generator zet het mechanisch vermogen om in elektriciteit. Door middel van warmtewisselaars wordt de warmte die ontstaat teruggewonnen vanuit motorwater, smeerolie, inlaatlucht en uitlaatgassen van de aardgasverbrandingsmotor.

Naast de economische voordelen biedt warmte/kracht-koppeling ook voordelen voor het milieu. Door hogere rendementen is er minder brandstof nodig om warmte en kracht op te wekken. De hoeveelheid schadelijke uitlaatgassen in het milieu neemt af waaronder kooldioxide (CO2), één van de voornaamste veroorzakers van het broeikaseffect.
Door deze economische- en milieuvoordelen is de toepassing van warmte/kracht-koppeling vanaf begin jaren 80 sterk toegenomen in verschillende sectoren in zowel binnen- als buitenland.

Toepassingen
HABO levert en installeert warmte/kracht-installaties in veel uiteenlopende sectoren. Daar waar warmte en elektriciteit gelijktijdig benodigd zijn, is de toepassing van warmte/kracht-koppeling interessant. Een goed voorbeeld is de glastuinbouw. Deze sector is een ideaal toepassingsgebied voor warmte/kracht-koppeling. Door de toepassing van assimilatiebelichting met almaar hoger lichtniveau is er een grote vraag naar elektriciteit. Tevens is er veel warmte nodig om de kassen te verwarmen.

De verzorgingssector is ook een belangrijk toepassingsgebied voor warmte/kracht-koppeling. De installaties staan opgesteld bij zieken-, bejaarden- en verzorgingshuizen. Ook in de recreatiesector treft u onze installaties aan, zoals bij zwembaden, recreatie- en bungalowparken. Bij Rijksgebouwen, zoals penitentiaire inrichtingen en musea, komt u ook steeds meer installaties van Habo tegen. Vaak wordt daar in samenwerking met adviesbureaus gewerkt.

De woningbouw- en utiliteit is een sector waarin steeds meer warmte/kracht-koppeling voorkomt. Door op een centrale plaats een warmte/kracht-station te bouwen en vanuit daar de woningen of appartementen te verwarmen kan er een grote besparing op de energiekosten ontstaan. De elektriciteit wordt daarbij in de meeste gevallen teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Een andere toepassing voor warmte/kracht-koppeling is die bij vuilstortplaatsen. De gasmotoren gebruiken stortgas als brandstof, dat uit de vuilstort gewonnen wordt. Dit stortgas ontstaat door een gistingsproces van voornamelijk organisch afval dat zich in het vuil bevindt. Energie die anders onbenut blijft, wordt op deze manier toch gebruikt.

Ook de toepassing van warmte/kracht-koppeling in de zuivelsector is een mogelijkheid. In bijvoorbeeld kaaspakhuizen wordt de elektriciteit gebruikt voor intern verbruik. De daarbij teruggewonnen warmte van de installatie wordt aangewend voor energielevering aan een absorptiekoelmachine. Deze machine zet de warmte van de warmte/kracht-installatie om in koude voor koeling van het kaaspakhuis.

De warmte/kracht-installaties worden geleverd aan bedrijven ten behoeve van eigen elektriciteits- en/of warmtevoorziening. Eventueel kan de elektriciteit teruggeleverd worden aan het net. Daarnaast levert Habo warmte/kracht-installaties aan de energiedistributiebedrijven. Zij plaatsen deze installaties bij afnemers waar een grote behoefte aan warmte bestaat. De warmte/kracht-installaties kunnen ook ingezet worden voor noodstroom. Hierdoor kan een aparte noodstroomaggregaat komen te vervallen. Hetgeen weer resulteert in een kostenbesparing