Met ingang van 25 mei aanstaande treedt de nieuwe privacy wet in werking, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . Het uitgangspunt hiervan is dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer dit strikt noodzakelijk is.

Volgens de AVG moeten zo min mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt, mogen zo min mogelijk personen er toegang toe hebben en moeten de gegevens zo kort mogelijk worden bewaard.

Om aan deze wetgeving te voldoen heeft Lek/Habo Groep een privacystatement opgesteld, waarin is vastgelegd hoe met deze nieuwe regels wordt omgegaan. 

http://www.lekhabo.nl/upload/Privacystatement LekHabo v1.0.pdf