Warmte/kracht

Warmte/kracht-koppeling is een techniek waarbij elektrische en thermische energie gecombineerd worden opgewekt. Ten opzichte van een conventionele krachtcentrale, met een rendement van 40 a 45 %, heeft warmte/kracht-koppeling, met een nuttig rendement van ca. 90 %, een belangrijk energetisch voordeel. Deze energiebesparende techniek leidt tot een aanzienlijke besparing van de bedrijfskosten.

Een (aardgas)verbrandingsmotor wekt het mechanische vermogen op dat via een aangekoppelde generator in elektrische energie wordt omgezet. De afvalwarmte, die aanwezig is in het koelwater, de smeerolie en de rookgassen van de motor, wordt door middel van warmtewisselaars optimaal gerecupereerd. Op basis van een jarenlange ervaring, ondersteund door de juiste materiaalkeuze, dimensionering en constructiemethode, blijken de warmte/kracht-installaties van CES een voorbeeld op het gebied van bedrijfszekerheid, rendement en technologie.

Het hoog energetisch rendement heeft een direct economisch voordeel tot gevolg. Door het lagere brandstofverbruik ten opzichte van gescheiden energieopwekking worden onze brandstofvoorraden minder belast. Minder brandstofverbruik betekent eveneens minder milieu belastende uitlaatgassen waardoor de negatieve druk op ons milieu, zoals het broeikaseffect, aanzienlijk verminderd. Deze economische en ecologische eigenschappen maken warmte/kracht-koppeling sinds begin jaren 80 een belangrijk alternatief bij decentrale energieopwekking.