Toepassingen

Warmte/kracht-koppeling wordt ondertussen in uiteenlopende sectoren toegepast. Als algemene regel geldt dat de gelijktijdige behoefte aan warmte en elektriciteit de meest economisch interessante motivatie is. De mogelijkheid van teruglevering van elektriciteit aan het openbare net vergroot het toepassingsgebied van warmte/kracht-koppeling. Hierdoor gaan bijvoorbeeld energiedistributiebedrijven over tot het plaatsen van warmte/kracht-installaties bij belangrijke warmteverbruikers. De ontwikkelingen op het gebied van warmteopslag heeft eveneens een gunstige invloed op het economisch rendement van een warmte/kracht-installatie. De mogelijkheid tot aanwenden van de warmte/kracht-koppeling als noodstroomaggregaat kan dan weer een belangrijk kostenbesparend effect hebben.

- De glastuinbouw is het toepassingsgebied bij uitstek voor warmte/kracht-koppeling, waarbij de verwarming van de kassen gekoppeld wordt aan assimilatiebelichting of teruglevering van elektriciteit aan het openbare net.

- De verzorgingssector, met name de zieken-, bejaarden- en verzorgingshuizen, vormen door een aanstuurbare gelijktijdigheid van energiebehoeften een belangrijke afzetgebied.

- De recreatiesector heeft dankzij warmte/kracht-koppeling een techniek gevonden waarmee een belangrijke besparing op de energierekening bekomen kan worden. Sportcentra, (subtropische) zwembaden en recreatieparken zijn snel overtuigd van het succes van warmte/kracht-koppeling.

- De woning- en utiliteitsbouw ziet eveneens het nut in van een gecentraliseerd opwekken van de warmtebehoefte. De bevoorrading van de verschillende verbruikers gebeurt dan via een distributienetwerk. De geproduceerde elektriciteit wordt ter plaatse verbruikt of teruggeleverd aan het openbare net.

- Grootschalige hotels/motels/restaurants komen omwille van de gelijktijdige behoefte aan warmte en elektriciteit ook in aanmerking voor warmte/kracht-koppeling.

- Een belangrijke sector voor energieopwekking met gasmotoren zijn de verschillende toepassingen waarbij de brandstof afkomstig is uit biomassa. Huishoudelijk afval, afvalwater, dierlijke resten, houtafval, enzovoorts, kunnen met behulp van het juiste verwerkingsproces een biogas genereren dat als brandstof gebruikt wordt voor een verbrandingsmotor. Hierdoor wordt afvalenergie nuttig gebruikt.

- Door de steeds evoluerende techniek van absorptiekoelmachines kan er ondertussen gesproken worden van een warmte/koude/kracht-koppeling. Hierdoor worden bedrijven in de opslagsector potenti?le gebruikers.