CES bouwt 1,46 MWe voor Japan

In opdracht van een Japanse EPC ’er, actief in de life-cycle-business voor industrie/water en afvalwaterzuivering, haalt Continental Energy Systems (CES) uit Westmalle (BE) de vervolg-opdracht binnen voor 4x 365 kWe (513 kWth) turn-key WKK-installaties, telkens in geluid geïsoleerde container voor buiten-opstelling. Deze biogas-WKK-installaties worden ingezet voor de productie van hernieuwbare energie uit reststromen van regionale afvalwaterzuiveringsinstallaties in combinatie met food-biomassa-stromen van lokale restaurants, markten, shoppingcentersen cateringbedrijven.

Continental Energy Systems is met deze projectpartner in contact gekomen n.a.v. een pilootproject met houtgas in 2006. Vanuit die positieve samenwerking stond CES als WKK-bouwer al snel mee aan de wieg van de eerste projectrealisaties in afvalwaterzuivering/biogas met WKK, anno 2012. Vandaag resulteert dat in een vaste samenwerkingsovereenkomst voor het bewerken van WKK-potentieel in dat specifieke marktsegment in het Japanse energielandschap.

Hernieuwbare energieprojecten worden in Japan sinds enkele jaren sterk gepromoot dankzij feed-in-tarieven (20 jaar vast) georganiseerd vanuit de Japanse overheid. Lokale besturen werken er samen met, door het ministerie van financiën/handel en industrie geaccrediteerde, power-generation bedrijven. Dit resulteerde tot op vandaag al in zo‘n 15-tal, door CES gerealiseerde, WKK-projecten waarvan de elektrische energie (equivalent van +/- 1.200 gezinnen) op het regionale elektriciteitsnet zal worden geïnjecteerd terwijl de thermische energie voor continuïteit zal zorgen van het betreffende vergistings- en waterzuiveringsproces.

Met een jarenlange ervaring als machinebouwer en talrijke referenties in Belgisch/Europese waterzuiveringsprojecten speelt Continental Energy Systems een vanzelfsprekende rol in de duurzame ontwikkeling van hernieuwbare energie. Elke installatie werd dan ook uitgebreid getest (FAT) en goedgekeurd in Westmalle om vervolgens getransporteerd te worden naar haar eindbestemming in Japan. De opdrachtgever zorgt voor de integratie op locatie waarna CES ter plaatse de definitieve inbedrijfstelling (SAT) uitvoert en de nodige opleiding verzorgt.

Continental Energy Systems zal in de operationele fase ondersteuning bieden via telemetrie, doorgaans voor opvolging en update van data of operationele fine-tuning. Om de life-cycle compleet te maken is CES ook aanspreekpunt voor Spare-parts, opleidingen en instructies voor onderhoud of revisies.

Engineering / bouw bij Continental Energy Systems

    

Factory acceptance Test (FAT) en transport bij Continental Energy Systems

 
 

Site Acceptance Test (SAT) in Japan