Biogas motoren voor Groep Op de Beeck

31 augustus 2012

 

Eerste twee Jenbacher biogas motoren voor Groep Op de Beeck inbedrijf.

 

Onlangs zijn de eerste twee Jenbacher biogasmotoren type JMS420 inbedrijf genomen bij Groep Op de Beeck op de locatie in Kallo. Kallo vorm samen met locatie Geel een Biogasinstallatie van in totaal 4,5 MW.

 

Het biogas geproduceerd in de vergistinginstallatie vormt de brandstof voor de biogasmotoren waarmee groene stroom wordt opgewekt. De groene warmte van de motoren wordt gebruikt voor verschillende industriële processen onder andere voor het drogen van het uitgeperst zacht verpakt afval, voor de hygiënisatie van vloeibare categorie -3-materialen en voor het drogen van vloeibare digestaat na vergisting.

 

Groep op de Beeck in België, marktleider in de toelevering en verwerking van organische reststromen,  is actief op 6 terreinen nl. biogasproducten, veevoeders, mesthandel, land- en tuinbouwproducten, turfproducten en transport. Permanent zoekt het bedrijf naar oplossingen voor mestoverschotten, naar alternatieve veevoeders en naar vormen van hernieuwbare energie.

 

Het project wordt turnkey door Continental Energy Systems gerealiseerd. november 2012 wordt fase 2 inbedrijf genomen.