Demo project voor Proefstation in België

In opdracht van het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver (België) heeft Continental Energie Systems (CES) in samenwerking met "Koeltechniek De Ryck" de opdracht ontvangen voor ontwerp, bouw en installatie (inclusief onderhoudscontract) van een warmte/kracht-eenheid met aangekoppelde warmtepomp en rookgasreiniger.

Dit energieconcept met WKK, warmtepomp en rookgasreiniger is uniek in de Nederlandse en Belgische glastuinbouw. Lek/Habo heeft wel al eerder ervaringen opgedaan met WKK aangedreven warmtepompen in de jaren tachtig.

In dit uniek energieconcept wordt het elektriciteitsverbruik voor een conventionele warmtepomp vermeden doordat de (WKK) aardgasmotor de compressor van de warmtepomp rechtstreeks aandrijft. De HT en LT warmte van de WKK en warmtepomp wordt met behulp van een HT en LT buffer benut in de kas. Rookgassen van de WKK worden door een rookgasreiniger gereinigd voor CO2 bemesting.

De toepassing van dit systeem leidt tot een grotere besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen (primaire energie) en dus uitstoot van CO2 dan deze die kan bereikt worden met klassieke WKK. Bij klassieke WKK in de tuinbouw is de primaire energiebesparing doorgaans 30% of minder. Dit systeem reduceert de CO2-uitstoot doordat er enerzijds decentraal vermogen en elektriciteit wordt opgewekt en de geproduceerde warmte benut wordt in de serres maar ook en vooral door het opwekken van groene warmte (zon) met de warmtepomp. Zonnewarmte wordt uit de buitenlucht geoogst en overgebracht op het CV-water voor de verwarming van de serre. Van de totale warmteproductie van de WP-WKK zal naar schatting 50% zonnewarmte uit de buitenlucht zijn. Het systeem leidt tot een primaire energiebesparing ruim boven de 30% (juiste cijfers hiervan zullen na de nodige veldtesten nog worden bekendgemaakt).

Dit is zonder rekening te houden met mogelijke rendements-verhoging door:

  • De recuperatie van de stralingwarmte van de motor.
  • De condensorwarmte in een tweede condensor (ammoniakverdamper) op de rookgassen van de gasmotor.
  • Het lager energieverbruik van de randapparatuur zoals de ventilatoren en de waterpomp door de frequentieregeling (nu berekend op vol vermogen).
  • De instelling van lagere buistemperaturen in de zomer, nu berekend op 46°C.