Activiteiten

Hier vindt u een overzicht van alle activiteiten die VTI Horst b.v. uitvoert:


Centrale verwarming

Bij Lek installatietechniek is een jarenlange ervaring op dit gebied aanwezig om de centrale verwarming op de juiste wijze te ontwerpen en te installeren.
Meer informatie ►

Warmteopslag (buffers)

Als de vraag naar warmte afneemt en de behoefte aan elektriciteit en/of CO2 blijft bestaan, moet de WKK in bedrijf blijven. De geproduceerde warmte moet dan worden opgeslagen.
Meer informatie ►

Elektrotechniek

Een zeer gespecialiseerde afdeling wordt gevormd door de sector licht-, kracht- en besturingsinstallaties. Vanaf het eerste advies tot en met het installatiewerk stellen wij een optimale zekerheid en betrouwbaarheid ten doel.
Meer informatie ►

Assimilatiebelichting

Verschillende gewassen, vooral in de sierteelt, worden belicht om de productie te verhogen en de kwaliteit ervan te verbeteren.
Meer informatie ►

Automatisering

Koelen, verwarmen, ventileren en het beheren van vochtigheid en klimaat zijn processen die vandaag de dag niet meer zonder computersturing kunnen.
Meer informatie ►

Watertechniek

In de tuinbouw is water een basiselement voor de groei van planten. Daarnaast dient water als draagstof voor het transport van meststoffen. Onze computergestuurde doseersystemen zorgen ervoor dat alle noodzakelijke voedingsstoffen bij de plant komen.
Meer informatie ►

Teeltsystemen

Een ontwikkeling van de laatste jaren is het teeltsysteem op werkbare hoogte.
Meer informatie ►

Substraat

Veel gewassen worden tegenwoordig op substraat geteeld. Hiervoor is naast een complete substraatinstallatie ook een substraatmedium nodig.
Meer informatie ►

Warmte/kracht koppeling

De inpassing van een warmte/kracht-installatie in het totale energiesysteem binnen uw bedrijf is van essentieel belang om tot een goed werkend geheel te komen.
Meer informatie ►

Rookgasreiniging

In de glastuinbouw vindt op grote schaal CO2 bemesting plaats ter bevordering van productie en kwaliteit. Naast de rookgassen uit een aardgasgestookte verwarmingsketel kunnen we ook de rookgassen uit een warmte/kracht-installatie voor CO2 bemesting gebruiken.
Meer informatie ►

Koeltechniek

In de tuinbouw wordt de koeltechniek toegepast bij grondkoeling, gewaskoeling en bij koel-/vriescellen. Het principe van koelen berust op het uitwisselen van warmte.
Meer informatie ►