Rookgasreiniging

In de glastuinbouw vindt op grote schaal CO2 bemesting plaats ter bevordering van productie en kwaliteit. Naast de rookgassen uit een aardgasgestookte verwarmingsketel kunnen we ook de rookgassen uit een warmte/kracht-installatie voor CO2 bemesting gebruiken. In de ongereinigde rookgassen van de warmte/kracht-installatie zitten groeiremmende stoffen zoals Nox, CO en ethyleen. De rookgasreiniger reinigt deze stoffen doormiddel van een katalysator, waardoor ze geschikt zijn voor CO2 bemesting in de kas.

Bij WKK CO2 bemesting komt er in vergelijking met bemesting door de verwarmingsketel bij dezelfde CO2 productie, veel minder warmte vrij. Door de kleinere warmteopbrengst kan er langer CO2 gedoseerd worden voordat een warmteoverschot optreedt. Zeker in de sierbloementeelt is dit van groot belang, gezien de warmte overschotten in sommige periodes door steeds hogere belichtingsniveaus.

Door het WKK totaal concept is het mogelijk tegelijkertijd elektriciteit, warmte en CO2 te produceren. Hierdoor stijgt de rentabiliteit van de installatie en neemt de energiebesparing door een betere benutting toe.