Komkommerteelt Van den Beuken

Meer meedenken en informatie dan andere installateurs.

Gebroeders Paul en Joan van den Beuken in Maasbree hebben een nieuw bedrijf van 6 ha opgezet voor de komkommerteelt. VTI Horst en Habo hebben er de verwarming en een wkk geinstalleerd. De eerste komkommers worden 4 januari geplant.

Verwarming voor hogedraadteelt.

Op het nieuwe bedrijf staat een eentreksketel van Crone, type CET 72, met een capaciteit van 7200 kW. De rookgascondensor is een enkele condensor van Crone, type L72. De warmte van deze condensor wordt gebruikt voor de substraatverwarming of opgeslagen in de rechtopstaande warmtebuffer van 1500m3.
In de kas zijn er in iedere 8m traliekap vier paden met buisrailverwarming. Langs het substraat (Batobakken met perlite) ligt een PE-slang voor substraatverwarming. Boven iedere rij komkommerplanten hangt een groeibuis voor gewasverwarming. De substraatverwarming is ideaal voor de condensorwarmte en heeft teelttechnische voordelen, zoals makkelijker weggroei van de plant en een gezonder gewas onderin, vertelt Joan van den Beuken over hun keuze.
De gebroeders gaan nu drie komkommerteelten per jaar doen. De verwarmingsinstallatie in de kas is wel zodanig uitgelegd dat in de toekomst de teelt van hogedraad komkommers op goten mogelijk is. Zo is de verdeelleiding voor de substraatverwarming uitgerust met aansluitingen voor een extra groeibuis.

Zorgeloos draaien met wkk
De Habo wkk-installatie, type HPC 1780CU, uitgevoerd met een Cummins gasmotor heeft een vermogen van 1780 kWe. Met de aanleg is rekening gehouden met een tweede wkk-installatie, waar ook ruimte voor gereserveerd is. De CO2 uit de rookgasreiniger (fabrikaat Hanwell) gebruiken de gebroeders in de komkommerteelt. De warmte van de wkk wordt opgeslagen in de warmtebuffer en de opgewekte elektriciteit teruggeleverd aan het net.
De eerste drie maanden van 2007 doen de gebroeders mee in de poule van AgroEnergie en kijken dan verder wat ze doen. Van den Beuken: De vergoedingen voor de geleverde elektriciteit zijn bij AgroEnergie gebaseerd op de OTC-tarieven. We lopen dan geen extra risico en hebben toch een bepaald rendement. Tevens staat er geen boete op het niet leveren.
De gebroeders willen het eerste jaar met de wkk-installatie gewoon zorgeloos draaien en ervaring op doen met teruglevering van elektriciteit. Een en ander is er wel opgericht om zo hoog mogelijk rendement te behalen door in de piekuren overdag en in het weekend bepaalde uren of voor de CO2 te draaien.

Meer informatie en adviezen
Door de jaren heen heeft VTI Horst bij Van den Beuken steeds de verwarmingsinstallatie aangelegd en onderhouden. De gebroeders zijn zeer positief over VTI Horst en Habo in het hele traject van de wkk-installatie. Hier hadden ze het beste gevoel bij. Voor de wkk-installatie sprong Habo er als installateur positief uit, omdat ze veel meer met ons meedachten en er meer tijd en aandacht aan besteedde dan andere aanbieders. Zo kregen we veel meer informatie over de wkk aangereikt, waar we zelf niet altijd van op de hoogte waren. Als ondernemer heb je nu eenmaal adviezen nodig om een juiste beslissing te kunnen nemen. Dat is toch belangrijk bij zo'n grote investering, besluit Van den Beuken.