Tomatenteelt verwarmd met restwarmte energiecentrale RWE

In Neurath is een tuinbouwkas gebouwd ter grootte van 10,8 Ha die verwarmd wordt met restwarmte van een energiecentrale van RWE. Deze kas is in opdracht van Langard gebouwd. De telers Wilhem Baum, Matthias Draek, Dirk Driessen en Carsten Knodt telen hier tomaten. Naar verwachting zullen hier jaarlijks z’n 5.000 tot 6.000 ton tomaten worden geoogst.
VTI Horst B.V. heeft de verwarmingsinstallatie geïnstalleerd om de gehele kas te verwarmen met restwarmte van de energiecentrale waarbij het max. aanvoertemperatuur in de kas beperkt is tot 60 C en de retourtemperatuur dient max. 35 te zijn.
Om de warmte over te dragen van de energiecentrale naar de tuinbouwkas zijn er twee warmtewisselaars geïnstalleerd met een vermogen van 9.000 kW per stuk. De warmtewisselaars zijn meer dan 3 mtr hoog en bestaan uit 326 planten van 3x1 mtr.
Om de pieken in de warmtevraag op te kunnen vangen is een buffertank geplaatst met een inhoud van 5.000  m3.
Het verwarmingssysteem in de tuinbouwkas is zodanig aangepast dat het retourwater naar de energiecentrale max. 40 C bedraagt. In het gehele project worden geen brandstoffen als gas en/of olie gebruikt om de kas te verwarmen.
Het verwarmingssysteem bestaat uit 32 buizen 51 mm per tralie van 12,80 welke als buisrailverwarming gemonteerd zijn. Daarnaast is er nog een extra verwarmingsnet eveneens bestaande uit 32 buizen 51 mm per 12,80. Van deze buizen is de helft gemonteerd  als groeibuisverwarming tussen het gewas terwijl de andere helft onder de teeltgoot gemonteerd zijn. De groeibuisverwarming wordt normaal gevoed met het retourwater van de buisrailverwarming. Op deze wijze is het mogelijk om het water voldoende ver af te koelen.
De menggroepen zijn zodanig uitgevoerd dat het mogelijk is om de beide verwarmingsnetten te wisselen.