Keuringen en wateropslagsilo’s

Het risico op schade door het openscheuren van wateropslagsilo’s, zoals die worden gebruikt in de glastuinbouw, wordt steeds groter. Naast de schade aan de silo is de gevolgschade vaak niet te overzien. Denk daarbij aan schade aan machines, gebouwen en mogelijk opbrengstderving doordat gewassen beschadigd worden.

 

Roestvorming

Oorzaken van het openscheuren van een watersilo zijn roestvorming, scheefstand en lekkages. De voornaamste oorzaak betreft roestvorming, die veelal aan de binnenzijde ontstaat als gevolg van een kleine lekkage van het silofolie of door de hoge grondwaterstand. De risico’s van openscheuren zijn moeilijk in te schatten. Inspectie van de silo geeft een goed inzicht van de staat waarin de silo verkeerd. Alleen door regelmatige inspectie, waarbij de silo op een aantal punten wordt gecontroleerd, kan een “siloklapper” worden voorkomen.

Dekkingsvoorwaarden klapperschade silo

Interpolis dekt schade ontstaan door het klappen van wateropslagsilo’s. Wel moet er dan voldaan zijn aan de dekkingsvoorwaarden. Dat betekent dat de silo vanaf het zevende levensjaar tweejaarlijks verplicht gekeurd moet worden. Als een silo die ouder is dan zeven jaar klapt als gevolg van roestvorming, dan is de schade niet gedekt als de silo niet goed gekeurd is volgens de Interpolis-eisen.

De inspectie van de silo houdt in dat de dikte van de siloplaten wordt gemeten en dat deze visueel beoordeeld worden. De silo hoeft niet leeg te zijn als de inspectie plaatsvindt. Dunne plekken in de silowand duiden op roestplekken. Deze plekken vinden we meestal onderin de tank. Als een plaat scheurt gebeurd dat bijna altijd van onderuit. Naast de wanddiktemeting en visuele inspectie wordt ook gecontroleerd op scheefstand en lekkages.

De wijze van inspectie en rapportage is afgestemd met Interpolis.


Tips om een siloklapper te voorkomen

* Voorkom roestvorming

* Voorkom scheuren in de silofolie

* Controleer de binnenzijde van de silo uitvoerig wanneer het folie aan

   vervanging toe is.

* Wordt het folie vervangen, vervang dan ook de wanddeken. Zeker als deze

   vochtig is.

* Een hoge grondwaterstand kan roestvorming veroorzaken. Breng drainage

   aan onder de watersilo.

Controleer de silo regelmatig

* Witte sporen kunnen duiden op een scheefgezakte wand.

* Een kleine lekkage duidt op een poreus plekje veroorzaakt door roest.

* Gebruik bij voorkeur een volledig gecoate wand. Deze is beter bestand

   tegen roest.

* Plaats de silo volledig waterpas, op een stevige ondergrond.

* Plaats stalen wandringen afwaterend.

* Monteer of verplaats een silo niet zelf.

* Zorg dat de wanddeken volkomen droog is; broei aan de binnenzijde

   van de silo bevordert roestvorming.

* Laat vanaf het zevende levensjaar de silo om de twee het jaar controleren

   door een erkend bedrijf.

 

Een silokeuring voorkomt een hoop ellende én met het geldige keuringsrapport staat u sterker in uw recht als u een claim moet indienen.

 

Wij kunnen voor u silokeuringen verzorgen. Ook kunnen wij eventuele reparatiewerkzaamheden aan uw silo uitvoeren. Voor meer informatie, of u wilt een keuring door ons laten uitvoeren, neem dan contact op met de serviceafdeling van Lek/Habo.