Lek Installatietechniek voort voor U het volledige onderhoud aan Uw installaties uit. Wij zijn gecertificeerd voor o.a. SCIOS en SPE3140.

SCIOS

Inspectie van stookinstallaties is door de overheid verplicht. De technische regelgeving voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan stookinstallaties wordt beheerd door de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Deze regelgeving is ondergebracht in een certificatieregeling en staat borg voor kwaliteit en vakmanschap. Kwaliteitsmanagement en opleidingen zijn voor SCIOS-bedrijven vanzelfsprekend. SCIOS-bedrijven zijn gecertificeerd voor specifieke werkgebieden, de zogenoemde Scopes.

Waarom onderhoud en inspecties?

Goed onderhouden stookinstallaties verbruiken minder energie, zijn veiliger en bieden een hogere bedrijfszekerheid. Dat leidt tot een directe kostenbesparing voor de eigenaar. Bovendien wordt door het uitvoeren van goed onderhoud en inspecties aan de eisen van verzekeraars én van de overheid, die zich heeft verplicht de CO2 en NOx-uitstoot in Nederland te verminderen, voldaan.

Periodieke inspectie is bedoeld als controle op de onderhoudstoestand van de stookinstallatie, waartoe ook de brandstofl eiding wordt gerekend. De inspectie van een stookinstallatie is wettelijk verplicht wanneer het vermogen boven een door de overheid gestelde grens komt. De overheid schrijft voor dat inspecties uitgevoerd moeten worden door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Zo kan worden aangetoond dat een stookinstallatie optimaal functioneert. Wanneer uit een inspectie volgt dat onderhoud of reparaties moeten worden uitgevoerd, zijn deze verplicht.

SCIOS certificatie

De SCIOS certificatieregeling wordt samen met een Certificerende Instellingen en opleidingsinstituten in de praktijk gebracht. Om het SCIOS-certificaat te verkrijgen, moet een bedrijf een kwaliteitmanagementsysteem op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001 toepassen. Daarnaast moeten de monteurs en inspecteurs de door SCIOS erkende opleidingen hebben gevolgd. Bedrijven kunnen zich voor een of meer Scopes certificeren. Scopes zijn specifieke werkgebieden die aangeven welk soort installaties een gecertificeerd bedrijf mag inspecteren.De aanvraag voor certificering kan worden gedaan bij een van de Certificerende Instellingen. De SCIOS certificatieregeling is erkend door de Raad voor Accreditatie.

Op www.scios.nl vindt u alle informatie over SCIOS.

Wetgeving

De verplichte en minimale inspectiefrequentie hangt af van de soort stookinstallatie. De regelgeving hiervoor is vastgelegd in het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (het BEMS), verkrijgbaar op www.overheid.nl. In het BEMS is sprake van gasgestookte- en niet-gasgestookte installaties. Voor de wettelijke verplichte inspectiefrequentie gelden de volgende regels:

Vermogen Gasgestookte installaties Niet-gasgestookte installaties

< 20 kW Geen verplichte inspectie Geen verplichte inspectie

20 - 100 kW Geen verplichte inspectie Tenminste eens per 4 jaar

> 100 kW Tenminste eens per 4 jaar Tenminste eens per 2 jaar

Wanneer kleine stooktoestellen worden samengevoegd tot één grote stookinstallatie (cascadesystemen) en komt het totale vermogen van deze installatie boven de 100kW, dan is periodieke inspectie wettelijk verplicht.