Warmteopslag (buffers)

Als de vraag naar warmte afneemt en de behoefte aan elektriciteit en/of CO2 blijft bestaan, moet de WKK in bedrijf blijven. De geproduceerde warmte moet dan worden opgeslagen. Door een warmteopslagtank (buffer) te plaatsen is het mogelijk de warmte op te slaan en de verschillende vraagpatronen op elkaar af te stemmen zonder dat er problemen met de energiehuishouding ontstaan. De geisoleerde opslagtanks zijn boven- en ondergronds te plaatsen.