Wooncomplexen

Mozaïek wonen - De Driestar

Naast de nieuwbouw van De Driestar in Gouda bouwt Mozaïek Wonen een woontoren met daarin 121 studentenwoningen. In opdracht van Lokhorst Bouw verzorgen wij de gehele W-installatie van deze toren. Bij de bouw wordt gebruik gemaakt van de zogeheten tunnel-methode.

Brentano

Bouwbedrijf UBA heeft in Amstelveen de nieuwbouw van zorgcomplex Brentano-Langerhuize gerealiseerd. Wij hebben hier de volledige W-installatie geleverd. Het complex bestaat 77 appartementen, verdeeld over twee gebouwen. Het ene gebouw heeft 5 bouwlagen en telt 30 zorgwoningen met een aantal voorzieningen zoals een fysiotherapeut en een restaurant voor de bewoners. Het andere gebouw, bestaande uit 7 bouwlagen en 1 bouwlaag boven de zorgwoningen, komen de 47 huurappartementen. Het compex is tevens voorzien van een aparte parkeergarage.

Kantoren en bedrijfsgebouwen

Zwammerdam Groep

Voor dit project hebben wij de aanleg van de electrotechnische installatie verzorgd.

Katee Transport

Nadat enkele jaren geleden de eerste fase van het bedrijfsgebouw van Katee Transport werd gerealiseerd, wordt op dit moment de tweede fase gebouwd. Wederom is Lek geselecteerd als installateur voor zowel het elektrische als het werktuigbouwkundige gedeelte.

Stabiplan

De gehele werktuigbouwkundige installatie van het nieuwe kantoor van Stabiplan, gelegen aan de N11 bij Bodegraven, is door Lek geleverd. Dit gebouw kenmerkt zich door een zeer hoge mate van energieefficientie door onder andere toepassing van betonkernactivering.

De Raad Vastgoed

In opdracht van De Raad hebben we op meerdere lokaties aanpassingen aan gebracht in werktuigbouwkundige installaties. Dit varieert van de aanleg van een nieuwe gasleiding, tot het in zeer korte tijd vervangen van een bestaande ketelinstallatie door een volledige prefab installaite, waardoor de stilstandtijd tot een minimum is beperkt.

Scholen

Driestar Gouda

In opdracht van Lokhorst Bouw verzorgen wij op dit moment de gehele W-installatie van de nieuwbouw van De Driestar te Gouda. Tevens worden er aanpassingen aangebracht aan de bestaande gebouwen en wordt er een woontoren met 121 studentenappartementen gebouwd.

Scope scholengroep

Lek Installatietechniek heeft voor de Scopegroep uit Alphen aan den Rijn diverse stookruimtes vernieuwd. Tevens verzorgen wij op een groot aantal lokaties het onderhoud en de SCIOS inspecties.

Wellant college

Stookruimtes

PROO

Stookruimtes en onderhoud

Esloo

Nieuwbouw