Rookgasreiniging + Bypass-systeem

In de glastuinbouw vindt op grote schaal CO2 bemesting plaats ter bevordering van productie en kwaliteit. Naast de rookgassen uit een aardgasgestookte verwarmingsketel kunnen we ook de rookgassen uit een warmte/kracht-installatie voor CO2 bemesting gebruiken. In de ongereinigde rookgassen van de warmte/kracht-installatie zitten groeiremmende stoffen zoals Nox, CO en ethyleen. De rookgasreiniger reinigt deze stoffen doormiddel van een katalysator, waardoor ze geschikt zijn voor CO2 bemesting in de kas.

Bij WKK CO2 bemesting komt er in vergelijking met bemesting door de verwarmingsketel bij dezelfde CO2 productie, veel minder warmte vrij. Door de kleinere warmteopbrengst kan er langer CO2 gedoseerd worden voordat een warmteoverschot optreedt. Zeker in de sierbloementeelt is dit van groot belang, gezien de warmte overschotten in sommige periodes door steeds hogere belichtingsniveaus.

Door het WKK totaal concept is het mogelijk tegelijkertijd elektriciteit, warmte en CO2 te produceren. Hierdoor stijgt de rentabiliteit van de installatie en neemt de energiebesparing door een betere benutting toe.

Bypass-systeem rookgasreiniger

Door hogere belichtingsniveaus in de glastuinbouw neemt de vraag naar elektriciteit steeds meer toe. Daarentegen blijft de vraag naar warmte en CO2 nagenoeg gelijk. Door deze grotere elektriciteitsbehoefte bij de belichtende tuinders worden er in de markt steeds grotere WKK's opgesteld, met een warmte en CO2 -overschot als gevolg. De overtollige warmte wordt in de buffer opgeslagen en in kritieke situaties door een noodkoeler vernietigd. Het overschot aan CO2 neemt de tuinder vaak voor lief, het gewas neemt niet alle CO2 tot zich en wordt in de kas door de luchtramen afgevoerd.

Door de toepassing van het Bypass-systeem is het mogelijk exact de gewenste hoeveelheid CO2 in de kas te doseren. De rookgassen van de WKK's) gaan door de rookgasreiniger en worden gereinigd voor CO2-bemesting. Een gedeelte van de WKK rookgassen zijn niet nodig voor CO2-bemesting en worden door de Bypass gevoerd, voorzien van een separate rookgaskoeler/condensor. De afgekoelde rookgassen gaan door een separate uitlaat naar buiten.

Door het Bypass-systeem kan de tuinder investeren in een kleinere rookgasreiniger, aangezien niet alle WKK rookgassen meer door de rookgassenreiniger gaan. Met name bij een teelt met een hoog belichtingsniveau en een naar verhouding lage CO2-behoefte is de investeringsbesparing aanzienlijk. Met het Bypass-systeem worden de WKK rookgassen, indien er een CO2-vraag is, geheel of gedeeltelijk door de rookgasreiniger gevoerd. Is er geen CO2-vraag, dan gaan de WKK rookgassen door de Bypass naar buiten. Vooral in de chrysantenteelt, waar het totaal aantal CO2-uren aanmerkelijk lager ligt dan in de rozenteelt, wordt de rookgasreiniger veel minder belast.

Door toepassing van het Bypass-systeem zullen de onderhoudskosten voor de rookgasreiniger per WKK draaiuur aanmerkelijk lager zijn. Daarnaast neemt de bedrijfszekerheid van de WKK toe. In geval van calamiteiten aan de rookgasreiniger schakelen we over op de Bypass en kan de WKK inbedrijf blijven.