PED voor de koeltechniek

Iedere koelmachine die vandaag de dag geleverd wordt, zal moeten voldoen aan de eisen zoals die gesteld zijn in de Richtlijn Drukapparatuur (97/23/EG), de PED. Afhankelijk van de grootte van de installatie zal deze in Categorie I tot IV vallen. Normaal gesproken zal hiervoor een keuringsinstantie (een NoBo) moeten worden ingeschakeld die het traject van ontwerp tot en met de realisatie volgt.

Op 15 juli 2009 heeft Habo een audit gehad van Lloyds Register voor certificering voor PED. Deze dag is succesvol afgesloten en vervolgens is een PED certificaat module H1 overhandigd. Dit houdt in dat Habo vanaf nu zelfstandig koelinstallaties mag bouwen zonder tussenkomst van een NoBo. Alleen voor de grootste installaties die in categorie IV liggen, is het nog noodzakelijk het ontwerp te overleggen. Door het behalen van dit certificaat hoeven we niet meer te wachten op goedkeur van de NoBo en kunnen we adequaat aan de slag met uw koelinstallatie!

Nieuws