Diamond Flowers nieuwbouw

16 maart 2017

Op de nieuwe kwekerij van Jan, Wilma en Koen Kreling zijn onlangs door Lek/Habo de drie nieuwe GE Jenbacher warmte/kracht-installaties in bedrijf genomen. De drie WKK’s vormen het centrale hart van de energievoorziening op de kwekerij.

De nieuwe chrysanten kwekerij van 12 ha in Zuilichem is een uitbreiding op het bestaande arsenaal van Kreling voor met name de levering van chrysanten aan grote winkelketens.

Het ontwerp, de bouw en installatie van de installatie is gestart in 2016 en in drie fasen in 2016 en 2017 gerealiseerd. Een WKK met een elektrisch vermogen van 900 kWe / 400 V (JMS412) levert de elektriciteit voor het groeilicht tijdens ‘de lange dag’. De twee andere WKK’s met een elektrisch vermogen van 2.700 kWe /10 KV (JMS616) leveren de elektriciteit voor het groeilicht tijdens ‘de korte dag’. De teruggewonnen warmte van de drie WKK’s uit motorwater, olie, intercooler en rookgassen wordt gebruikt voor verwarming van de kwekerij.  De WKK’s leveren de elektriciteit terug aan het elektriciteitnet indien er alleen een warmtevraag op de kwekerij bestaat. De rookgassen van beide 2700 kWe WKK’s worden katalytisch gereinigd door HUG rookgasreinigers en gebruikt voor CO2 bemesting in de kas.

De totale installatie is door Lek/Habo turnkey ontworpen, gebouwd en geïnstalleerd.

Op 24 maart wordt de kwekerij officieel geopend.

Nieuws