Rozenproef van start bij GreenQ

4 maart 2013

Bron: Energiek2020.nl

Vorige week zijn de rozen (het grootbloemige ras ‘Red Naomi’) geplant bij GreenQ Improvement Centre voor de proef 'De Perfecte Roos'.

Samen met Wageningen UR Glastuinbouw voert GreenQ de komende twee jaar dit onderzoek uit in het kader van het programma Kas als Energiebron. Het optimaliseren van de belichting in relatie tot de wkk’s en elektriciteitsprijzen heeft daarbij de prioriteit.

In het project gaan de onderzoekers op zoek naar een rendabel teeltsysteem waarbij 30% minder energie en 25% minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.

Meer informatie ->

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van EZ in het kader van het programma Kas als Energiebron. Ook is er een subsidie vanuit Samenwerken aan Vaardigheden en de Provincie Zuid Holland. Er zijn bijdrages van Van Dijk Heating, Cultilène, Philips, Lek/Habo en Schreurs.

Categorie: dubbel glas , Het Nieuwe Telen, LED's, licht, overschrijdend, roos

 

Nieuws