NUON stadsverwarming voor Culemborg

De Lek/Habo Groep bouwt in opdracht van NUON warmte in 2009/2010 een Warmte/kracht centrale (WKC) in Culemborg. Deze WKC gaat straks de warmte leveren aan circa 1000 woningen en een aantal utiliteitgebouwen. De opgewekte elektriciteit wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. De WKC wordt in een architectonisch gebouw, in het centrum gebied Parijsch in Culemborg geinstalleerd.

De warmte wordt opgewekt door twee warmte/kracht-installaties (WKK) en een verwarmingsketel. De WKKs type, Habo/Cummins QSK60 leveren elk 1600 kW thermisch en 1400 kW elektrisch. De extra benodigde warmte, met name in de winter, wordt opgewekt door de ketel.

De gegarandeerde warmtelevering wordt middels een pompstation met transportpompen naar de warmteafnemers gedistribueerd voor ruimteverwarming en tapwater. De complete regeltechniek wordt door een Siemens GBS voorzien. Met name de inzet van WKK- en ketelvermogen is afhankelijk van diverse factoren. Een warmteopslagtank zorgt ervoor dat de WKK overdag, tijdens plateau-uren kan draaien en elektriciteit teruglevert aan het net. De opgewekte warmte wordt gebruikt voor de stadsverwarming of opgeslagen in de warmteopslagtank. Tijdens daluren wordt de warmtebuffer geleegd.

De technische installatie is compleet door Lek/Habo ontworpen en wordt turnkey geinstalleerd door Lek/Habo in een architectonisch vormgegeven gebouw. Lek/Habo heeft veel ervaring met stadsverwarmingprojecten. Ook voor andere opdrachtgevers heeft Lek/Habo al diverse WKCs met succes ondertussen gebouwd.

De knowhow van alle disciplines WKK, verwarming, elektrotechniek en, regeltechniek ligt slechts bij een partij tijdens ontwerp, bouw, inbedrijfstelling en service/onderhoud. Een betrouwbare partij met jarenlange ervaring, deskundigheid op gebied van WKCs.

Nieuws