Lek/Habo Groep bouwt Biogas-installatie Lelystad

Eind 2009 is Biogas-installatie Lelystad inbedrijf genomen voor ACRRES.

Een installatie waarmee Acrres praktijk ervaring op wil doen op gebied van biomassa en restwarmtebenutting van de vergister voor productie van bio-ethanol en algen.

ACRRES staat voor Application Centre for Renewable RESources en sinds 2007 het landelijke praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen. Het praktijkcentrum is een krachtenbundeling van de Lelystadse kennisinstellingen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en de Animal Sciences Group, beiden onderdeel van Wageningen UR en Eneco. Zowel de provincie Flevoland als de gemeente Lelystad ondersteunen het ACRRES-initiatief.

De installatie bestaat uit een vergister en een WKK. De vergister, een co-vergistingsinstallatie produceert het biogas en bestaat uit een hoofd en een na vergister van elk 600 m3. De WKK, type HPC 120 M met een MAN motor E2876TE302 levert 122 kWe en 124 kWth. De elektriciteit wordt teruggeleverd aan het net. De opgewekte warmte wordt gebruikt voor verwarming van de vergister, bio-ethanol productie en algenteelt.

De WKK is opgesteld naast de vergistingsinstallatie in een geluidgedempte container. In de container is de technische installatie met de TCS besturing, laagspanningsverdeler en CV verdeler geinstalleerd.

Lek/Habo is als hoofdaannemer voor de realisatie van de Biogas-installatie verantwoordelijk. In nauwe samenwerking en met de expertise van Kuilman/Consentis is dit project succesvol turn-key gerealiseerd.

Binnen de Lek/Habo Groep is met Habo, Continental Energy Systems (CES), Lek/Habo Duitsland en een aantal partners veel ervaring op gebied van biogas. Al jarenlang leveren en onderhouden wij in Europa complete Biogas-installaties die op verschillende soorten biomassa draaien. Wij bieden een totaalpakket aan voor de gehele Biogas-installatie op maat gemaakt voor de klant.

Naast de realisatie kunnen we u ook van dienst zijn in advies en optimalisatie van Biogas-installaties.

Biomassa een biogas

Biomassa is een verzamelnaam voor allerlei soorten van organisch materiaal, bijvoorbeeld hout, gras, mest, groen tuinafval, suikerbieten die direct of indirect als brandstof voor de productie van energie kunnen worden ingezet. Biomassa is van groot belang voor de realisatie van de doelstellingen voor gebruik van duurzame energie. Windmolens, zonnepanelen en waterkracht kunnen met name in Nederland, door klimaat en technische beperkingen maar een gedeelte van deze doelstelling verwezenlijken.

Het gebruik van biomassa voor opwekking van energie is heel verschillend. Vaste stoffen zoals hout worden vaak verbrand. Andere vormen van biomassa zoals mest, slib uit rioolwaterzuiveringen, gft, slachtafval en reststromen uit de voedingsmiddelen industrie kunnen worden vergist. Vergisting is het afbreken van koolhydraten, suikers, eiwitten, vetten en cellulose door bacteriën onder uitsluiting van lucht.

Met Co vergisting worden er gelijktijdig verschillende soorten biomassa vergist zoals mest met mais en daarmee het rendement van vergister verhoogd. Door dit vergistingproces ontstaat biogas, met name methaan(CH4) dat als biogas voor de warmte/kracht-installatie dient.
 

Nieuws