Hortus Botanicus Amsterdam

 

Vanaf 23 augustus t/m 13 december 2012 heeft Lek Installatietechniek deel uitgemaakt van het project/bouwteam bij de Hortus Botanicus in Amsterdam, het project ten behoeve van de vernieuwing van de kweekkassen op de Overtuin.

Doelstelling van de projectgroep, waarbij ook andere deskundige partijen, zoals de architect, constructeur, aannemers en medewerkers van de Hortus aanwezig waren was te onderzoeken en te bepalen of er uiteindelijk een haalbaar, op duurzaam en innovatief gerichte vervanging van de huidige Overtuin gerealiseerd kan worden.

Door een zeer constructieve manier van onderlinge samenwerking en overleg tussen alle deskundigen is de uitkomst dat er een nieuwe Overtuin gaat komen.

Alle partijen zijn verheugd dat er nu verder gegaan kan worden met het realiseren van het zeer bijzondere project.

Daartoe zal op 17 januari 2013 de aftrap worden gegeven in het daarvoor samengestelde bouwteam.

Lek Installatietechniek is blij met de opdracht van de werktuigbouwkundige, verwarmingstechnische en klimaattechnische regeling in dit bijzondere project!

Nieuws