Glastuinbouwlocatie PrimAviera duurzaam en aantrekkelijk

Het nieuw te ontwikkelen glastuinbouwgebied PrimAviera omvat 650 ha tuinbouwgrond. Waarvan 450 ha nieuw en duurzaam te ontwikkelen gebied is en 200 ha herstructurering. De ontwikkeling van de locatie wordt gedaan door Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN). De huidige economische situatie was voor SGN reden om LEI opdracht te geven om de marktpositie en de concurrentiekracht van PrimAviera in de tuinbouwsector te onderzoeken.

Glastuinbouwlocatie PrimAviera maakt duurzame productie mogelijk
Gebaseerd op: Groenten en Fruit (7-9-2010)Glastuinbouwlocatie PrimAviera langs de A4 ten zuiden van Schiphol scoort goed op ecologische duurzaamheid. Ook is de toekomstwaarde van de grond economisch hoog, zo blijkt uit onderzoek van het LEI. Het Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) presenteerde onlangs de resultaten van het onderzoek.

PrimAviera biedt onder meer veel clustervoordelen. Doordat bestaande tuinbouwgrond wordt geherstructureerd en er 220 hectare nieuw glas bijkomt, ontstaat een gebied van 325 hectare netto glas. Het gebied scoort ook goed op het gebied van water, energie en CO2. Verder heeft de locatie een gunstige logistieke ligging en is het politiek en sociaal draagvlak van het gebied een voordeel. Het LEI concludeert dat PrimAviera een plek is waar tuinders niet duurder uit zijn dan elders, maar wel duurzamer kunnen produceren. Voorjaar 2011 start het bedrijf Looije Tomaten als eerste met glastuinbouw op de locatie.

Het LEI signaleert één minpunt: de trage afwikkeling van de bestuurlijke procedures. Als besluitvorming te lang duurt, haken tuinders af. Door vertraagde bestemmingsplanherziening is de aanleg van ontsluitingswegen tot nu toe bijvoorbeeld blijven steken bij voorbereidend werk.

Duurzaam tuinbouwgebied PrimAviera in trek
De Lek/Habo Groep gevestigd in Ter Aar ligt in de nabije omgeving van dit kansrijke en aantrekkelijke gebied. Op het gebied van tuinbouw, kas inrichting en energie levert de Lek/Habo Groep werkelijk alles! De slogan "Het breedste pakket van allemaal" wordt al enkele jaren terecht op handen gedragen. Of het nu om nieuwbouw, service of advies gaat, U kunt voor alles terecht!

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op om geheel vrijblijvend over onze gezamenlijke mogelijkheden te praten. U belt met 0172 - 602840 of stuur een e-mail naar adekoning@lekhabo.nl

Nieuws