Lek/Habo is nu ook gecertificeerd volgens BRL 6000-21!

Het is alleen nog toegestaan om werkzaamheden uit te voeren aan bodemenergiesystemen, ook wel warmte/koude opslag genoemd, als het bedrijf in het bezit is van het BRL6000-21 certificaat.

Met trots kunnen wij mededelen dat wij vanaf 1 januari 2017 door Kiwa zijn gecertificeerd volgens deze norm. 

Nu we dit certificaat behaald hebben kan Lek/Habo bodemenergiesystemen in eigen beheer ontwerpen en installeren en kunnen we tevens onze klanten verder ontzorgen bij het optimaliseren en verduurzamen van de energiestromen.

De erkenning geldt voor de volgende verrichtingen:

KBI 6000-21-1 Ontwerpen van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (ontwerpen, klein).

KBI 6000-21-2 Installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (ontwerpen, klein).

KBI 6000-21-4 Ontwerpen van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en utiliteitsgebouwen (ontwerpen, groot).

KBI 6000-21-5 installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en utiliteitsgebouwen (installeren, groot).

 

Nieuws