Energie besparen en verduurzamen in Nederland

Op dit moment is de wil om energie te besparen en te verduurzamen alom aanwezig in Nederland. Niemand wil met de voeten in het water door zeespiegelstijging of scheuren in zijn huis door bodemdaling. Als het niet echt nodig is laten we het verstoken van aardgas graag achterwege. Minder aardgas gebruiken kan door verbeterde isolatie en inzet van intelligente regelsystemen bereikt worden, dat is de 1e slag. De 2e slag is om warmte die dan nog nodig is duurzamer op te wekken. Er zijn echter heel veel duurzame warmte opwekkers op de markt. Denk aan de vele warmtepompvarianten al dan niet gecombineerd met ondergrondse bodemopslag, zonnecollectoren, biogas- en groengassystemen enzovoort. De kunst is nu om het best passende systeem te ontwerpen en in te passen in bestaande of nieuwe installaties en daar zijn wij bij Lek/Habo goed in.

Een goed voorbeeld is de wijze waarop Lek/Habo in opdracht van Horti Vastgoed warmtepompsystemen voor gebouwen in Bleiswijk heeft gerealiseerd.

Deze gebouwen dienen als huisvesting voor agro ondernemingen (zoals Royal Lemkes) die ernaar streven om diensten te verlenen zonder het milieu extra te belasten.

De installaties in de gebouwen waren uit de tijd dat zonnecollectoren en warmtepompen zelden werden toegepast. Er werd verwarmd met heet water afkomstig van gasgestookte ketelinstallaties en de nodige elektriciteit voor lampen en machines kwam uit het elektriciteitsnet. Horti Vastgoed heeft op haar terrein gebouwen op 2 locaties die allebei aan de achterzijde zijn gescheiden door dezelfde transportcorridor. De transportcorridor behoorde oorspronkelijk bij de voormalige bloemenveiling Bleiswijk. Op het moment dat  Horti Vastgoed het eigendom van de transportcorridor over heeft overgenomen, is Lek/Habo gevraagd om met een duurzame oplossing te komen voor het verwarmen van die corridor.

De verwarming bestond uit stralingspanelen die tot dan toe gevoed werden door heet water uit de ketels van de bloemenveiling. De warmtekoppeling met de veiling kwam te vervallen en het moment was daar om de warmtevoorziening te verduurzamen. Horti Vastgoed had inmiddels het overwegend platte dak van haar beide gebouwen omgetoverd tot een grote zonnestroom centrale en de TL verlichting vervangen door LED buizen waardoor een grote hoeveelheid groene stroom beschikbaar kwam. Op basis van een analyse van de bouwkundige constructie, eigenschappen van de stralingspanelen en een graaduren berekening heeft Lek/Habo een lucht/water warmtepomp (100 kW) in combinatie met een autonome klimaatregeling (TCS) geadviseerd. Dit advies heeft Lek/Habo mogen uitvoeren. De installatie voldeed geheel aan de wensen van de klant: maximaal gebruik van zonnestroom in een warmtepomp waarmee met warmte uit buitenlucht corridor wordt verwarmd.

Het motto bij Lek/Habo is adviseren én bouwen dat geeft vertrouwen!

Dat heeft bij Horti Vastgoed ook zo gewerkt. Na die eerste proeven van bekwaamheid heeft Lek/Habo op verzoek van en in nauw overleg met de klant het gebruik van aardgas door plaatsing van warmtepompen verder weten terugdringen. Daarbij is ook het airconditioning systeem in de kantoren aangepakt. Als er nu (zonne-) warmte uit een kantoorruimte wordt gekoeld, dan wordt daarmee de beschaduwde ruimten mee verwarmt. De koelmachine is gelijktijdig warmtepomp en dat scheelt op dat moment grofweg de helft aan energiekosten.

Belangrijk hierbij te vermelden is dat de energetisch prestaties door het jaar heen ook overeenkomen met modelberekeningen waarop Lek/Habo haar adviezen baseert.

 

 

 

                                                                         

Nieuws