Persbericht OPAC 106

Persbericht 2 - Voortgang herstelplan klimaatinstallatie Porta Nova II Waddinxveen.


In november is de technische uitvoering van het herstelplan afgerond. De FiWihex warmtewisselaars zijn vervangen door de door LEK/HABO ontwikkelde OPAC 106 wisselaars in nieuwe behuizingen boven het gewas geplaatst en het systeem is ingeregeld. Het water in het systeem is gereinigd en aangetaste onderdelen van het watersysteem zijn vervangen.

Voorts zijn in overleg met de betrokken partijen en Interpolis de parameters voor de monitoring van het klimaatsysteem vastgesteld en vinden metingen plaats die in maand en kwartaal rapportages worden gevolgd en geëvalueerd. Door het monitoring systeem kunnen afwijkingen in de installatie snel worden geconstateerd en gecorrigeerd. Inmiddels is met de herstelde klimaatinstallatie ervaring opgedaan met de verwarming in de afgelopen winter en is in april-mei-juni met het warme weer ook ervaring opgedaan met de koeling met het systeem. De ervaringen zijn tot dusver positief, maar een definitief oordeel is mogelijk na een volledig zomerseizoen. Er is veel ervaring opgedaan om binnen het nieuwe telen met het systeem de optimale situatie te bereiken, zowel voor verwarmen als voor koelen. Met de verwarming wordt een veel betere temperatuurverdeling in de kas bereikt en de koeling zorgt er voor dat de kas meer gesloten blijft en dus CO2 wordt bespaard. Verdere optimalisatie en inregelen moet nog gebeuren en in bijzonder warme tijden zal toch een licht krijtje op de kas nodig zijn lijkt het.

Porta Nova is tevreden over de resultaten uit de productie. Er is een veel betere regelmaat en er wordt meer kilogram per m2 en grotere knoppen gerealiseerd. De prijsvorming is relatief goed gebleven, een teken dat de betere kwaliteit wordt herkend en wordt betaald.

De komende zomer moet het systeem qua koeling zich verder gaan bewijzen. Het leren werken met het klimaatsysteem en snel anticiperen op veranderingen in het weer is het "spel" van de komende maanden. Een team van deskundigen is bij dit proces betrokken en leggen ervaringen vast. Inmiddels is ook een gebruikersgroep van rozentelers gestart om de ervaringen met het nieuwe telen te delen. Voor de Nederlandse rozenteelt is het van belang dat kennis wordt gedeeld en dat de Nederlandse roos zich nog beter gaat onderscheiden het positieve imago verder versterkt. Het nieuwe telen is een optelsom van veel factoren in het telen met voortdurende aandacht op alle factoren, zo blijkt uit de ervaringen bij Porta Nova. De resultante moet zijn uitstekende kwaliteit en beter rendement.

In november 2011 zal de eindevaluatie zijn.

30 juni 2011.

PORTA NOVA
LEK/HABO

Nieuws